Kurser på Hälsopoolen

Artrosskola

Den bästa behandlingen vid lätt/måttlig artros är träning, viktreduktion vid övervikt samt information om sjukdomen och dess orsaker. Detta bör inledas i så tidigt skede som möjligt. Därför erbjuder vi dig med artros i höft- eller knäled att delta i vår artrosskola. Du får vid tre tillfällen information om orsakerna till artros, riskfaktorer, symptom, behandling, träning och egenvårdstips. Därutöver får du ett träningsprogram anpassat till dina behov och även möjlighet träna tillsammans med andra deltagare under sex veckor. 


FÖR NÄRVARANDE HAR VI INGEN ARTROSSKOLA