Så tycker våra patienter

Som en del i Hälsopoolens kvalitetsarbete genomförs vartannat år en patientenkät där vi efterfrågar våra patienters åsikter kring vår verksamhet. Enkäten är anonym.

Ur Patientenkät 2015

"Hur upplever du bemötandet du fått av din sjukgymnast?"
Mycket nöjd                           72 %
Nöjd/ganska nöjd                   27 %
Missnöjd                                  1 %

"Hur upplever du den behandling du fått av din sjukgymnast?"
Mycket nöjd                            56%
Nöjd/ganska nöjd                    42%
Missnöjd                                   2%

"Om du behöver söka sjukgymnast igen, kommer du då att kontakta samma sjukgymnastmottagning?"
Gärna/mycket gärna              99%
Helst inte/absolut inte              1%