Att söka vård hos oss

För att söka till oss behövs ingen remiss. 

Egenremiss

Då vi har många som söker oss, ser vi gärna att du fyller i en Egenremiss och skickar till:

Hälsopoolen Rehabklinik

Tideliusgatan 12, östra entrén

118 69 STOCKHOLM

Dina uppgifter är skyddade enligt sekretesslagen. Du kan ladda ner en Egenremiss här för att skriva ut. Du kan också kontakta vår reception via e-mail info@halsopoolen.se eller telefon 08 – 556 903 90.

Om du söker vård från ett annat län
Enligt patientlagen gäller sedan 2015 fritt vårdval inom hela Sverige. Prioritering sker utifrån medicinska behov. Du svarar själv för resekostnader och kostnader för eventuellt uppehälle.