Vår verksamhet
       Vi på Hälsopoolen
       Patienttaxa

Vår verksamhet

Hälsopoolens Rehabkliniks huvudsakliga inriktning är att behandla personer med långvariga smärttillstånd. Vi har stor erfarenhet av att behandla kronisk smärta med psykosomatisk eller multifaktoriell bakgrund. Vi har specialister inom smärta, äldres hälsa, reumatologi, mental hälsa och kvinnors hälsa samt gynekologi, urologi och obstetrik.

Under våren 2018 utökar vi verksamheten med en specialist inom onkologi.

För behandling gäller landstingets patientavgifter.

 

Hälsopoolens Rehabklinik på Södermalm AB
Tideliusgatan 12, Östra entrén
11869 STOCKHOLM


Telefon receptionen 08-556 903 90
Email: info@halsopoolen.se


Enhetschef Jacqueline Hellenborn

Tel:08-556 903 90

Email: jacqueline.hellenborn@aleris.se