Vår verksamhet
       Vi på Hälsopoolen
       Patienttaxa

Vi på Hälsopoolen

Hälsopoolens fysioterapeuter har många års erfarenhet av behandling av patienter med reumatiska sjukdomar, smärta och psykosomatiska besvär. Vårt mål är att lindra smärta samt förbättra patientens rörelseförmåga, livskvalitet och möjlighet att delta i arbetslivet. Vår målsättning är också att kvalitet och utveckling ska prägla vår verksamhet. Vi har utvecklat riktlinjer för omhändertagande av patienter med reumatiska sjukdomar och långvarig smärta. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vårt arbete.

Vid det första besöket hos fysioterapeut görs en kartläggning/bedömning av patientens problem för att uppnå ett optimalt behandlingsresultat. Behandling sker individuellt och/eller i grupp.

Vi som arbetar här är: 
Åsa Björklund, leg fysioterapeut, specialist inom Reumatologi
Ann-Catrin Ljusberg, leg fysioterapeut, specialist inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi
Mahnaz Mojtaba, leg fysioterapeut, specialist inom Äldres hälsa

Kim Siljebäck, leg fysioterapeut, specialist inom Smärta

Ina Sand, leg fysioterapeut, specialist inom Mental Hälsa 

Helena Lundgren, leg fysioterapeut, specialist inom Onkologi (från och med 2018-03)

Birgitta Spik, receptionist 

Jacqueline Hellenborn, enhetschef